jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140

Het nieuwe Z'67 en de gebiedsontwikkeling

Het verhaal achter Z’67 en de plannen voor de toekomst
Door Theo Verstralen (bestuurslid Z'67)

Met alle partijen die op Zuid met scholing, werk, sport, wonen, gezondheid,
of groen bezig zijn gaan we in op de vraag hoe wij meer samenhang kunnen
krijgen in de werkzaamheden die door de verschillende partijen worden
verricht.  Dusdanig dat het geheel echt meer wordt dan de som der delen.
Welke rol zou hier weggelegd kunnen zijn voor een wijkgebonden
sportvereniging als het nieuwe Z'67. Dit is des te actueler omdat de
tennisclub is gevestigd in het plangebied van het Hart van Zuid. In hoeverre
zijn hier elkaar versterkende strategieën te bedenken?
Tennisclub Z'67, gelegen in het Zuiderpark aan de rand van Carnisse, heeft
besloten niet lijdzaam toe te zien hoe de vereniging langzaam achteruit
gaat. Samen met Veerkracht Carnisse en andere partners is een plan gemaakt,
waarbij het revitaliseren van de vereniging wordt gekoppeld aan de integrale
wijkverbetering van Veerkracht Carnisse. Dit resulteerde in het project Het nieuwe Z'67. Maatschappelijke functies die zowel de club als de wijk ten goed komen worden in samenhang ontwikkeld. Het nieuwe Z'67 gaat dus over meer dan tennis alleen! Inmiddels is er een


stadskwekerij geopend op zes verlaten tennisbanen, wordt het clubhuis
opgeknapt en wordt er ontwikkel programma gestart.
Hoe is het zover gekomen
Z'67 wordt van veel kanten bedreigd. Wat eens een florerende
tennisvereniging was, waar op het hoogste niveau aan competities werd
deelgenomen en de leden niet aangesleept konden worden, staat het water de
tennisvereniging nu aan de lippen. Het ledental is drastisch teruggelopen en
aan de financiële verplichtingen kan met moeite worden voldaan.
Z'67 wordt van veel kanten bedreigd; Tennis heeft het in de grote steden
moeilijk. De nieuwe stedelingen zijn niet eenvoudig aan het tennissen te
krijgen. Vier gratis tennisbanen op nog geen 500 meter zijn in het
Zuiderpark aangelegd. Bij de Sperwer idem dito, 500 meter de andere kant op.
Golf heeft veel leden weggetrokken. Hart van Zuid heeft de tennisbaanlocatie
geannexeerd.
In deze veranderende samenleving probeert Z'67 het hoofd boven water te
houden. Veel steun krijgt het daar voor haar gevoel niet bij. Alle veranderingen
hebben van een gezonde vereniging een sportpatiënt gemaakt. Z'67 heeft besloten om actie te ondernemen. Samen met Rotterdam Sport Support worden plannen ontwikkeld om in het zogenaamde Sport+ traject nieuwe wegen in te slaan en nieuw sportief perspectief te creëren. Samen met Veerkracht Carnisse wordt programma ontwikkeld om sportief mee te werken aan een integrale wijkverbetering. Het nieuwe Z'67 zogezegd.


 


Hoe wordt op de nieuwe plannen gereageerd.


Sceptisch, door de Deelgemeente als Hart van Zuid. Beide zien voor Z'67 geen toekomst. Er is gekozen voor de plannen voor Hart van Zuid op de tennisbaanlocatie.


Sceptisch, door de vereniging zelf. De ontwikkelingen worden met argusogen gevolgd, maar het vertrouwen in een mooie toekomst is inmiddels tot het nulpunt gedaald.


Waarom heeft het zover moeten komen.
Dat vraagt het nieuwe Z'67 zich bij voortduring af.
Waarom is er door zowel Deelgemeente als Gemeente toegewerkt naar een
situatie waar voor een gezonde sportvereniging blijkbaar geen plaats meer
is, zonder daar met die vereniging op een ordentelijke manier over te
communiceren.
Bij de aanleg van Sportplaza in het Zuiderpark is Z'67 op geen enkele manier
betrokken.
Bij de planvorming voor Hart van Zuid is de tennisclub geen gesprekspartner.
Pas nu, nu het water bij vrijwel alle tennisverenigingen op Rotterdam-Zuid
aan de lippen staat wordt gesproken over een integrale tennisaanpak, waarbij
de problemen voor alle verenigingen gezamenlijk kunnen worden opgelost.
Pas nu, nu het redelijk te laat is en de verenigingen moe en teleurgesteld
in de touwen hangen.


Z'67 en de gebiedsontwikkeling.


Z'67 en de gebiedsontwikkeling gaat aan het nieuwe Z'67 vooraf. Wat er is
mis gegaan bij de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid, is het feit dat
Z'67 bij die ontwikkeling geen onderdeel van het programma is geweest.
Topdown is Z'67 als onbelangrijke hobbel terzijde geschoven. Een voor deze
vereniging, maar toch ook voor de samenleving cruciale weeffout.
Misschien is het nog niet te laat. Wellicht is de tennissituatie op dit
moment in Rotterdam-Zuid wel het uitgelezen vertrekpunt om niet alleen het
nieuwe Z'67 vorm te geven, maar om het nieuwe Tennis op Zuid als geheel
nieuwe handen en voeten te geven. Kortom om met een Tennis+ nota te komen
waardoor tennis op Zuid nieuwe toekomst wordt geboden. Een geïntegreerde
Tennisvisie waar samen met Sport Support, de tennisverenigingen op Zuid, de
scholen, Thuis op Straat, Veerkracht wordt gekeken naar doelstellingen,
programma en locatie. 
Met alleen Richard Krajicek baantjes komen we er niet. Zij voorzien wellicht
in een behoefte, maar alleen binnen de verenigingen kunnen tennissers zich
doorontwikkelen. Kan ook mee worden gewerkt aan integrale wijkverbeteringen.
Het nieuwe Z'67 en de gebiedsontwikkeling.
Het nieuwe Z'67 wil meer zijn dan tennis alleen.
Zij probeert hier samen met Veerkracht Carnisse en Rotterdam Sport Support vorm aan te geven.
Hart van Zuid is binnen deze ontwikkeling een lastig fenomeen. Aan de ene
kant claimt zij de locatie, aan de andere kant weet zij niet (al jaren niet)
wanneer zij de tennislocatie nodig denkt te hebben.
Daarnaast heeft de tennisvereniging een contract met de gemeente tot 2026.
Hart van Zuid is geen gelopen race. Drie Marktpartijen zijn bezig met
financiële planontwikkeling. Of er met één van de marktpartijen
overeenstemming zal worden bereikt is, zeker in deze onzekere economische
tijd, nog maar de vraag.
Is er überhaupt een plan B, mocht Hart van Zuid op een mislukking uitlopen?
Of gaan we daarna de schade opnemen en (waarschijnlijk niet) vrolijk over
tot de orde van de dag.
Een doorontwikkelde nieuwe Z'67 locatie met stadskweektuin, tennispark,
wandelroute (groene loper) naar het grote park, integrale wijkaanpak, groen
en duurzaam enz. kan dan weleens bijzonder goed van pas komen.
Kortom, geen kille sanering, maar warme samenwerking zal ons verder helpen.
Hart van Zuid wil binnenkort starten met het opstellen van de sociale
paragraaf. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving en hoe gaan we daarmee om.
Veerkracht Carnisse en het nieuwe Z'67 willen in dat proces graag een rol van betekenis spelen.
Een synthese tussen oude en nieuwe gebiedsontwikkeling ligt zomaar in het
verschiet.


Discussie in het kader van het Innovatie Festival.


-       De nieuwe opvattingen over de rol van de sportvereniging in de
samenleving zoals met Sport+ wordt bedoeld, zal zijn weerslag moeten vinden
in de opzet van nieuwe gebiedsontwikkelingen.
-       Het is van groot belang dat niet alleen de oude (van voor de
crisis), maar ook nieuwe (van na de crisis) gebiedsontwikkelingsvisies een
stem krijgen bij het opstellen van de sociale paragraaf van Hart van Zuid.
-       Sportverenigingen een onmisbare schakel vormen binnen de synergie
van een wijk en daarom veel steun verdienen.
-       Het nieuwe Z'67 moet samen met Veerkracht Carnisse sowieso doorgaan met de transformatie van de tennispark locatie, ondanks de plannen van Hart van Zuid.
-       Een fusie met tennisvereniging de Enk is de meest eenvoudige
oplossing.
-       Top down of Bottom up!

Om je op te geven voor de sessie of info over het totale programma klik hier


 
  • Waardeer:
Array
(
)

*

laat dit veld leeg