jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140

Verbeter de wereld, begin op Rotterdam Zuid!

‘Verbeter de wereld, begin op Rotterdam-Zuid’ bestaat uit een serie maaltijdsessies met een uitloop voor netwerken en vindt plaats op 28 en 29 nov. 2012.

Verbeter de wereld, begin op Rotterdam-Zuid!


Open Innovatie Festival Rotterdam 28 en 29 november 2012


Organiserende partners


Urban Country Club, Veerkracht Carnisse, Het nieuwe Z’67


Locatie: Het Nieuwe Z’67, Meer dan Tennis Alleen, Zuiderparkweg 211


‘So ring the bells that still can ring, forget your perfect offering, there’s a crack, a crack in everything. That’s how the light comes in.’  -Leonard Cohen-


Juist nu is het zaak te kijken waar  nieuwe kansen en mogelijkheden liggen en hoe deze concreet en werkbaar zijn te maken…..


Het Open Innovatie Festival Rotterdam is daarom een mooie gelegenheid om twee dagen de dialoog tussen enerzijds het veld (praktijkmensen, ondernemers, wetenschappers) en anderzijds Rotterdamse ambtenaren aan te gaan op en over Rotterdam-Zuid. We hebben gekozen voor Rotterdam-Zuid omdat daar zoveel aan de hand is, waardoor het qua innovatie een van de belangrijkste laboratoria van Nederland is. Eventuele nieuwe strategieën en oplossingen zijn juist in dit gebied te vinden en ook hier het hardst nodig.


De locatie voor dit festivalonderdeel is het complex van Het Nieuwe Z’67.  Het Nieuwe Z’67 is een tennisclub gelegen in het Zuiderpark, aan de rand van de wijk Carnisse. Het Nieuwe Z’67 heeft besloten actief te gaan werken aan een nieuwe toekomst door het toevoegen van maatschappelijke functies en koppeling met de ernaast gelegen wijk. Een zeer geschikte plek voor innovatie dus!


‘Verbeter de wereld, begin op Rotterdam-Zuid’ bestaat uit een serie maaltijdsessies met een uitloop voor netwerken. Per sessie staat een thema centraal. Dit thema wordt gekoppeld aan een aantal concrete voorbeelden op Rotterdam-Zuid.  Rondom ieder thema worden mensen uitgenodigd, die vanuit verschillend netwerk, kennis en kunde iets kunnen toevoegen. Daarnaast is er plaats voor ambtenaren van de gemeente Rotterdam. De sessies gaan om ontmoeting, inspiratie en interactie.


’s Avonds na de dinersessies is er een open café, waarbij iedereen welkom is.


Prijzen maaltijden (excl. drankjes) variëren tussen de 5 en 15 euro.


Woensdag 28 November 2012.


Veerkracht Carnisse Ontbijt 8:00 tot 9:30 uur, uitloop 11:30 uur, gastvrouw Janette van der Meulen (projectleider Veerkracht Carnisse)                                 


Veerkracht Carnisse is een sociaal innovatieproject in de zuidelijke Rotterdamse wijk Carnisse (deelgemeente Oud-Charlois). Onder deze naam gaan een viertal Rotterdamse partijen in samenwerking met de (deel-)gemeente, instellingen, bewoners en andere wijkpartners werken aan een integrale wijkaanpak. (looptijd: najaar 2011 – najaar 2015) In deze ontbijtsessie stelt Veerkracht Carnisse zich voor en nodigt zij samenwerkingspartners uit tot verdere samenwerking.


Nieuwe rol voor woningcorporaties Lunch 12:00 tot 13:30 uur uitloop 16:30 uur, gastheer Hans Moerenhout 


Het lijkt er sterk op dat de huidige stadsontwikkeling zich  inschakelt in een ongelijke ontwikkelingstrend, waarbij ontwikkelingen vooral positief zijn voor koopkrachtige groepen. Er is nogal wat aan de hand in corporatie land, tijd voor herbezinning. Lees meer...


Het Nieuwe Z’67 en de gebiedsontwikkeling Diner 17:00 tot 20:00 uur, uitloop 24:00 uur, gastheer Theo Verstralen (bestuurslid Z'67)


Met alle partijen die op Zuid met scholing, werk, sport, wonen, gezondheid of groen bezig zijn, gaan  we in op de vraag hoe wij meer samenhang kunnen krijgen in de werkzaamheden die door de verschillende partijen worden verricht.  Dusdanig dat het geheel echt meer wordt dan de som der delen.


Welke rol zou hier weggelegd kunnen zijn voor een wijkgebonden sportvereniging als Het Nieuwe Z’67. Dit is des te actueler omdat de tennisclub is gevestigd in het plangebied van het Hart van Zuid. In hoeverre zijn hier elkaar versterkende strategieën te bedenken? Lees meer...


Donderdag 29 November 2012


Het nieuwe clubhuis Ontbijt 8:00 tot 9:30 uur, uitloop 11:30 uur, gastvrouw Milja Kruit (bestuurslid instituut voor de rijpere jeugd)


Wat is het belangrijkst, een plek of activiteiten voor de jeugd. Nu tal van club- en buurthuizen dreigen te worden gesloten vanwege de bezuinigingen, is het belangrijk hier bij stil te staan. Wat is de toekomst van het 'clubhuis' als plek waar je kan zijn en elkaar kunt ontmoeten? Klik hier voor een video waarin Milja terugkijkt naar het ontstaan van 'het clubhuis' en hoe het er nu voorstaat...


Burgerkracht, zelforganisatie en de overheid Lunch 12:00 tot 13:30 uur, uitloop 16:30 uur gastheer Rini Biemans (directeur Creatief Beheer)


Zowel de eigen verantwoordelijkheid van de burger als de publieke verantwoordelijkheid van de overheid dient opnieuw te worden gedefinieerd en vormgegeven, wil burgerkracht en zelforganisatie slagen en waarde toevoegen aan de samenleving! Welke kaders en beleidsprocessen zijn nodig voor een consistente zelforganisatie van burgers? Lees meer...


Kinderen, gezondheid en de natuur Diner 17:00 tot 20:00 uur, uitloop 24:00 uur gastheer Rini Biemans


Met name voor kinderen is buitenspelen in de natuur noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling. Juist in achterstandwijken zou dit dus het meeste rendement opleveren. Echter, juist in deze wijken is informatie en de mogelijkheid tot groenrecreatie vaak afwezig. Hoe kunnen verschillende partijen hier op inspelen? Lees meer...


Meer info programma: www.urbancountryclub.nl


Organiserende Partijen


Veerkracht Carnisse


De belangrijkste bouwstenen voor een stad zijn mensen. Mensen zorgen voor duurzaamheid, groei en stabiliteit. Dit is het basisprincipe van waaruit de partners van Veerkracht hun kennis, kunde en netwerk inzetten om de wijk Carnisse te ontwikkelen. Veerkrachtpartners zijn Bureau Frontlijn, Creatief Beheer, Vakmanstad en DRIFT.


Veerkracht  Carnisse is onderdeel van de Kwaliteitssprong op Zuid en investeert in Carnisse op de drie interactievelden waar mensen in bewegen; Thuis, School/werk en Buiten. Het accent ligt op het opgroeien en het levenspad van kinderen, omdat dit het meeste rendement levert voor de toekomstige samenleving. 


Het Nieuwe Z’67


Tennisclub Z’67, gelegen in het Zuiderpark aan de rand van Carnisse, heeft besloten niet lijdzaam toe te zien hoe de vereniging langzaam achteruit gaat. Samen met Veerkracht Carnisse en andere partners is een plan gemaakt, waarbij het revitaliseren van de vereniging wordt gekoppeld aan de integrale wijkverbetering van Veerkracht Carnisse.


Dit resulteerde in het project Het Nieuwe Z’67. Maatschappelijke functies die zowel de club als de wijk ten goede komen, worden in samenhang ontwikkeld. Het Nieuwe Z’67 gaat dus over meer dan tennis alleen!


Inmiddels is er een stadskwekerij geopend op zes verlaten tennisbanen, wordt het clubhuis opgeknapt en wordt er een ontwikkelprogramma gestart.


De Urban Country Club


De Urban Country Club tracht Rotterdam op te stoten in de vaart der volkeren door mensen van verschillende kunde, kennis en netwerk met elkaar in contact te brengen rond een bepaalde thematiek. Creativiteit is niet iets wat beperkt is tot de creatieve klasse en innovatie is ook al niet iets wat plaatsvindt in creatieve sessies of innovatieplatforms. Innovatie is iets wat daar gebeurt waar je het niet verwacht…of wat wellicht herkenbaar, maar moeilijk planbaar is.


De Urban Country Club is opgericht in 2006 in de hoogtijdagen van de zogenaamde ‘vastgoedbubbel’, waarbij creativiteit het toverwoord was en ‘the sky the limit’.


http://www.urbancountryclub.nl/read/antenne_item/id/174844/5-jaar-urban-country-club%3A-terugblik


 


Aanmelden kan (binnenkort) via de gemeentesite van het Open Innovatie Festival, maar ook door een mailtje te sturen naar rini.biemans@urbancountryclub.nl

 
  • Waardeer:
Array
(
)

*

laat dit veld leeg