jfmamjjasond
1610151923283237414550
2711162024293338424651
3812172125303439434752
49131822263135404448
514273649

TOEKOMST ROTTERDAMS ONDERWIJS

Hoe gaat de toekomst eruit zien van het Rotterdamse onderwijs? Die strategische vraag stond centraal in een ronde tafel discussie in de Urban Country Club op 3 september. Hier de eerste conclusies en opmerkelijke uitspraken.
 
Op donderdagavond 3 september schoven 6 strategische denkers bij elkaar aan tafel in de Urban Country Club. Om met elkaar te praten over de toekomst van het Rotterdamse Onderwijs, met een focus op MBO / VMBO. Een verslag van deze discussie zal eind september te zien zijn op TV Rijnmond en op www.urbancountryclub.nl
 
Nu alvast enkele opmerkelijke conclusies uit het ronde tafel gesprek en de diepteinterviews met de gasten van de avond:
 • Yvon Prince :: Zadkine, 
 • Peter Siemann :: Albeda , 
 • Justien Marseille :: TheFutureInstitute, 
 • Wilma van Raamsdonk :: LMC, 
 • Saskia Evers :: Traverse Rotterdam, 
 • Alje Bosma :: Zoals Ithaka.
De discussie ging over: ideale leraar, relatie leraar-leerling, beeldvorming, geld, leiderschap en de toekomst. Resultaat: beeld van het huidige onderwijs hier in Rotterdam. En zicht op vernieuwing. Uit de diepte-interviews kwamen deze lijnen naar voren:
 
 • dromen/loopbaanwens veel centraler in de voorfase van het onderwijs,
 • leraren/leerlingen stap voor stap meer eigen verantwoordelijkheid laten nemen, 
 • einde van klassikale onderwijs: centale rol van jobcoach + web van experts waar je een beroep op kunt doen,  mee kunt ‘meelopen’ / eentje op vakkennis en andere weer op technische knowhow 
 • einde van solistische leraar: team jobcoaches/leraren verantwoordelijk maken voor de “employability” voortgang van een groep leerlingen (waar staan onze mensen nu, wie verdient er waarop nog aandacht) 
 • integratie op wijkniveau van leren, zorg, wonen, etc: in een wijk meer gebruik maken van de talenten die er in die wijk zijn. Iedereen laten bijdragen naar eigen kunnen, maatschappelijke bijdrage leveren, ook zonder diploma’s.
 
Enkele opmerkelijke uitspraken:
 
over ideale docent / relatie leraar-leerling:
 
iedereen: "Docent moet authentiek zijn, zelfvertrouwen hebben en (ervarings)deskundige zijn. Docent moet vertrouwen en inspiratie aanspreken, vaak ook rolmodel zijn"
 
Justine: "Maar docenten moeten ook iets proberen te raken waardoor student vertrouwen krijgt"
 
over beeldvorming onderwijs (en ook vernieuwing):
 
iedereen: "VMBO en MBO kampen met enorm negatief imago. VMBO en MBO krijgen ook de zwarte piet toebedeeld, zij moeten probleem van schooluitval etc oplossen, terwijl de samenleving vervolgens vaak niet eens voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar heeft"
 
Peter: "Als we een goede toekomst na school kunnen beloven, kunnen we het onderwijs ook veel makkelijker en beter aanbieden"
 
Wilma van R: "Scholen LMC veranderen voortdurend van naam en logo, beschouwt dat ook wel als noodzakelijk om met tijd mee te gaan"
 
Justien: "Voortdurende verandering en vernieuwing kost enorm veel geld en als je telkens met de laatste mode meegaat, weet je zeker dat je ook weer met de volgende mode mee moet gaan. Er worden voortdurend nieuwe opleidingen gestart, wat veel geld kost (aan overhead, accreditatie, etc. terwijl vervolgens 20 leerlingen een jaar in de klas zitten en de opleiding vervolgens al weer achterhaald is). Deze tijd vraagt om vertraging in de onderwijsvernieuwing."

over geld:
 
Peter: "Afrekenen gebeurt op korte termijn en op resultaten van 2 jaar geleden. Dat maakt groei en ruimte voor ontwikkelingen krap."
 
Justien: "We moeten onderwijs weer als nutsvoorziening gaan beschouwen."

over vraaggestuurd/aanbodgestuurd onderwijs:

Yvon: "Het nastreven van diploma’s is een pervers systeem om talenten te ontwikkelen. Leren gebeurt op allerlei manieren, niet alleen tijdens lessen in de klas. Natuurlijk moeten er doelen gehaald worden, maar er moet vrije ruimte komen om tot invulling van de weg er naar toe te komen. Daarin verantwoordelijkheidsgevoel van docenten aanspreken, docenten moeten noodzaak weer ervaren."
 
Wilma van R: "Verschillende manieren van onderwijs aanbieden binnen 1 groep, bijvoorbeeld meer beeldend, via tekst, etc en leerlingen daarbij onderling een rol laten spelen."

over toekomst:
 
Justien: "Piramide draait zich om. Vroeger 1 leraar op 30 leerlingen, in de toekomst (met vergrijzing en twitter/internet etc.) 30 leraren op 1 leerling"

over leiderschap/organisatie:
 
Wilma van R: "Docenten in principe geen teamspelers, maar individualisten."
 
Peter: "Soms helpt het om de managementlaag over te slaan en vanuit de visionaire top rechtstreeks met de vernieuwers op de werkvloer aan de slag te gaan (om hopelijk vervolgens de ontwikkelingen in managementlaag te borgen)"
 
Yvon: "Toekomst in teams die gezamenlijk weten en ingericht zijn op wat ze 1. moeten, 2. kunnen, en 3. willen. En dan met docenten die zich weer verantwoordelijk voelen."

over leerervaringen:
 
Peter/Wilma van R: "Rendement: verbinden aan praktijk, realiseren van ideeën (‘gelaste tulpen op dak’-voorbeeld), laten zien waar wat je leert en doet tot kan leiden, met uitdaghing om boven jezelf uit te stijgen en trots op het resultaat. 
hier liggen ook kansen voor ondernemerschap: onderwijs moet ondernemerschap ontwikkelen, zelf leren ondernemend te zijn."

Justien: "Studenten en leerlingen groeien uit zichzelf, totdat je er een organisatie opzet."
 
Met dank aan: Luc Beurskens & Dennis Lohuis (leiden rondetafelgesprek), Rini Biemans, Oscar Langerak en Wilma van der Wilt (TV productie) en Harold Smits (diepte-interviews).
 
 • Waardeer:
Array
(
)

*

laat dit veld leeg